การเปิดเสรีภาคบริการ การเปิดเสรีภาคบริการ - ระดับสูง

หลักสูตร การเปิดเสรีภาคบริการ
ระดับสูง

การเปิดเสรีภาคการค้าบริการ - ระดับสูง

ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นประเด็นท้าทายทางเศรษฐกิจสำหรับการเปิดเสรีการค้าภาคบริการ โดยจะเป็นการวิเคราะห์ในมิติของการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน และเป็นการวิเคราะห์ในเชิงพลวัต (Dynamics) ประกอบด้วย

1.การเปิดเสรีภาคบริการ การผูกขาด และการป้องกันผูกขาด

2.การเปิดเสรีภาคบริการและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization)

3.การกำกับดูแลธุรกิจภาคบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

 

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

บทเรียน หลักสูตร การเปิดเสรีภาคบริการ

  1. บทที่ 1
  2. บทที่ 2
  3. บทที่ 3
  4. บทที่ 4
  5. บทที่ 5