คำถามที่พบบ่อย โครงการศึกษาการเรียนการสอนแบบ E-Learning

คำถามที่พบบ่อย

 • Q : โครงการ E-learning ด้านการค้าระหว่างประเทศ คืออะไร
  A : ระบบการเรียนการสอนด้านการค้าระหว่างประเทศแบบออนไลน์ ที่จัดทำโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อบูรณาการด้านการเรียนการสอน สร้างองค์ความรู้ในเรื่องการค้าระหว่างประเทศ โดยเปิดให้บุคคลทั่วไป ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เข้ามาเรียนได้ฟรี
 • Q : เปิดสอนหลักสูตรใดบ้าง
  A : หลักสูตรออนไลน์ที่เปิดสอนมีทั้งหมด 8 หลักสูตร ได้แก่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร, การเปิดเสรีภาคอุตสาหกรรม, การเปิดเสรีภาคบริการ, องค์การการค้าโลกกับการค้าระหว่างประเทศ, กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า, สุขอนามัยพืชและสัตว์ และ ทรัพย์สินทางปัญญา
 • Q : เมื่อเรียนจบแล้วจะได้ใบประกาศนียบัตรหรือไม่
  A : ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อผู้เรียนได้เรียนครบทุกบทเรียนของหลักสูตรที่ต้องการขอใบประกาศนียบัตร และได้ผลคะแนนสอบ Posttest ผ่านเกณฑ์ 70% ขึ้นไป
 • Q : ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามระดับได้หรือไม่ เช่น เริ่มเรียนระดับกลางเลยโดยไม่ผ่านการเรียนระดับต้น
  A : ผู้เรียนสามารถเรียนแบบข้ามระดับได้ โดยผู้เรียนจะต้องทำข้อสอบข้ามระดับ ให้ได้คะแนน 80% ขึ้นไป ซึ่งสามารถทำข้อสอบนี้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • Q : หากต้องการทราบขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ สามารถดูได้จากที่ใด
  A : ดูได้จากคู่มือการใช้งาน โดยคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • Q : หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ใด
  A : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ (66) 2507-7444, (66) 2507-7555 โทรสาร (66) 2547-5630

ติดต่อ/สอบถามเจ้าหน้าที่