พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ - ระดับสูง

หลักสูตร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ระดับสูง

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับสูง ครอบคลุมเนื้อหาใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

1 กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย
2 มื่อโลกเริ่มจับตาภาษีบริการดิจิทัล (e-Service Tax)
3 ภาคธุรกิจค้าปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิส์กับเทคโนโลยี Augmented Reality และ Virtual Reality

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

บทเรียน หลักสูตร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  1. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อ/สอบถามเจ้าหน้าที่