ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - ระดับสูง

หลักสูตร ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ระดับสูง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) - ระดับสูง

ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับ
 

  • กลุ่มประเทศคู่เจรจาของอาเซียน (ASEAN Dialogue Partners)
  • ความตกลงการค้ารายเวทีที่สำคัญ
  • ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของอาเซียนและประเทศคู่ค้าที่สำคัญ
  • ประโยชน์โดยรวมจากการจัดทำความตกลงทางการค้า
  • การสมัครเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์ – เลสเต
  • การดำเนินการของอาเซียนในอนาคต
     
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

บทเรียน หลักสูตร ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  1. หลักสูตร ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระดับสูง

ติดต่อ/สอบถามเจ้าหน้าที่