ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - ระดับต้น

หลักสูตร ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ระดับต้น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) - ระดับต้น

ครอบคลุมเนื้อหาใน 7 ประเด็นหลัก ได้แก่

1 ทำความรู้จักอาเซียน
2 พัฒนาการของอาเซียนด้านเศรษฐกิจ  
3 แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4 การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
5 โครงสร้างการทำงานของอาเซียน
6 ประโยชน์ที่ชาติสมาชิกได้รับจาก AEC
7 โอกาสและความท้าทายจาก AEC ต่อไทย

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

บทเรียน หลักสูตร ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ติดต่อ/สอบถามเจ้าหน้าที่