การเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรม ระดับต้น การเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรม - ระดับต้น

หลักสูตร การเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรม ระดับต้น
ระดับต้น

การเปิดเสรีภาคสินค้าอุตสาหกรรม - ระดับต้น

ครอบคลุมเนื้อหาใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่

1. ที่มาและความสำคัญของหลักสูตร
2. การเปิดเสรีการค้าสินค้า
3. การเปิดตลาดการค้าสินค้าอุตสาหกรรมระดับพหุภาคีภายใต้กรอบ WTO
4. การเจรจาเปิดเสรีการค้าระดับภูมิภาคและทวิภาคี 

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

บทเรียน หลักสูตร การเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรม ระดับต้น

  1. การเปิดเสรีภาคอุตสาหกรรม

ติดต่อ/สอบถามเจ้าหน้าที่