การเปิดเสรีภาคบริการ การเปิดเสรีภาคบริการ - ระดับต้น

หลักสูตร การเปิดเสรีภาคบริการ
ระดับต้น

การเปิดเสรีภาคการค้าบริการ - ระดับต้น

ครอบคลุมเนื้อหาใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

1. สถานการณ์และศักยภาพการค้าบริการของไทย
2. ความเป็นมาของการเปิดเสรีการค้าบริการ
3. การเปิดตลาดการค้าบริการของไทย ภายใต้กรอบ ASEAN

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

บทเรียน หลักสูตร การเปิดเสรีภาคบริการ

  1. การเปิดเสรีภาคบริการ

ติดต่อ/สอบถามเจ้าหน้าที่