การเปิดเสรีภาคบริการ การเปิดเสรีภาคบริการ - ระดับกลาง

หลักสูตร การเปิดเสรีภาคบริการ
ระดับกลาง

การเปิดเสรีภาคการค้าบริการ - ระดับกลาง

ครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นการวิเคราะห์ประเด็นทางการค้าที่ลึกซึ้ง (Deeper) มีความเฉพาะเจาะจง (Specific) และมีรายละเอียด (Details) มากขึ้น โดยการนำเสนอจะประกอบด้วย

1. พันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีการค้าบริการ
2. บทบาทของภาครัฐต่อการส่งเสริมการค้าบริการในไทย

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

บทเรียน หลักสูตร การเปิดเสรีภาคบริการ

  1. การเปิดเสรีภาคบริการ

ติดต่อ/สอบถามเจ้าหน้าที่