การอำนวยความสะดวกทางการค้า การอำนวยความสะดวกทางการค้า - ระดับต้น

หลักสูตร การอำนวยความสะดวกทางการค้า
ระดับต้น

หลักสูตรการอำนวยความสะดวกทางการค้า ระดับต้น ครอบคลุมเนื้อหาใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่
1 นิยาม ความหมายและความสำคัญของการอำนวยความสะดวกทางการค้า
2 ตัวชี้วัดความสามารถในการอำนวยความสะดวกทางการค้า
3 การอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้ความตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศ

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

บทเรียน หลักสูตร การอำนวยความสะดวกทางการค้า

  1. การอำนวยความสะดวกทางการค้า

ติดต่อ/สอบถามเจ้าหน้าที่