การอำนวยความสะดวกทางการค้า การอำนวยความสะดวกทางการค้า - ระดับกลาง

หลักสูตร การอำนวยความสะดวกทางการค้า
ระดับกลาง

หลักสูตรการอำนวยความสะดวกทางการค้า ระดับต้น ครอบคลุมเนื้อหาใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่

1 บทบัญญัติเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี
2 บทบัญญัติเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีสมัยใหม่
 

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

บทเรียน หลักสูตร การอำนวยความสะดวกทางการค้า

  1. การอำนวยความสะดวกทางการค้า

ติดต่อ/สอบถามเจ้าหน้าที่