องค์การการค้าโลกกับการค้าระหว่างประเทศ องค์การการค้าโลกกับการค้าระหว่างประเทศ - ระดับต้น

หลักสูตร องค์การการค้าโลกกับการค้าระหว่างประเทศ
ระดับต้น

องค์การการค้าโลกกับการค้าระหว่างประเทศ - ระดับต้น

ครอบคลุมเนื้อหาใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

1.การค้าระหว่างประเทศมีความสำคัญกับประเทศไทยอย่างไร

2.กฎกติกาสำหรับการค้าระหว่างประเทศของ WTO ที่สมาชิกจะต้องปฏิบัติตาม

3.การค้าระหว่างประเทศที่ขัดต่อกฎกติกาจะเป็นอย่างไร

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ติดต่อ/สอบถามเจ้าหน้าที่